Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Galeria

  • Brak zdjęc
Brak zdjęc
województwo
małopolskie
miejscowość:
Brzesko
adres:
ul. Kościuszki 68
tel:
Centrala 014 66 21 000 ; fax: 014 66 21 145
adres profilu:
www.szpitalbrzesko.medicoland.pl
godziny i dni otwarcia:
24 H
rodzaj jednostki
szpital
Umowa z NFZ:
tak
Oddzielne sale:
nie
TV:
tak
Płatność kartą:
nie
NAPISZ DO NAS! przejdź do strony
Od: Kwiecień 13, 2013    3119 odsłon  96 rekomendacji    Rekomenduję!

Personel

Opis

Świadczymy usługi medyczne w zakresie:


    podstawowej opieki zdrowtnej, gdzie pacjenci objęci są opieką lekarza, pielęgniarki         środowiskowo-rodzinnej i   położnej środowiskowo-rodzinnej
    medycyny szkolnej
    opieki całodobowej
    stomatologi i ortodnoncji
    poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego działa dwadzieścia osiem poradni         specjalistycznych
    opieki stacjonarnej realizowanej w jedenastu oddziałach szpitalnych
    rehabilitacji

Świadczymy usługi medyczne w zakresie:


    podstawowej opieki zdrowtnej, gdzie pacjenci objęci są opieką lekarza, pielęgniarki         środowiskowo-rodzinnej i   położnej środowiskowo-rodzinnej
    medycyny szkolnej
    opieki całodobowej
    stomatologi i ortodnoncji
    poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego działa dwadzieścia osiem poradni         specjalistycznych
    opieki stacjonarnej realizowanej w jedenastu oddziałach szpitalnych
    rehabilitacji medycznej
    badań laboratoryjnych
    diagnostyki
    zespoły wyjazdowe i transport medyczny

Oddziały Szpital Brzesko

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ODCINEK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ODDZIAŁ NOWORODKOWY
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
ODDZIAŁ PRZEWLEKLE CHORYCH
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ODCINEK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci


W Oddziale Chorób Wewnętrznych wykonywany jest szeroki zakres badań i zabiegów:

    * kardiologicznych:
      - echo serca
      - próby wysiłkowe
      - 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera
      - 24 godzinne monitoeownaie ciśnienia tetniczego krwi metodą Hotera
      - stymulacja przezzprzełykowa i wewnątrzsercowa
      - kardiowersja

    * gastrologicznych:
      - gastroskopia
      - rektoskopia
      - kolonoskopia
      - wlew z podwójnym kontrastem
      - USG

Pacjenci mają zapewniony szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacje psychologa oraz szeregu innych specjalistów. Dla chorych na cukrzycę prowadzone są indywidualne programy edukacyjne.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

    * lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii,
    * dyplomowany personel pielęgniarski.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez całą dobę.

Przy Oddziale Chorób Wewnętrznych działa Poradnia Chorób Wewnetrznych umożliwiająca kontynuację leczenia po wyjściu chorego ze szpitala.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 352
Dyżurka lekarska     - (014) 66 21 354 i 66 21 356
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 358
Dyżurka pielęgniarska:     -(014) 66 21 362 (strona żeńska)
                        -(014) 66 21 364 (strona męska)
Sekretariat -     (014) 66 21 360
Odcinek Intensywnej Opieki -(014) 66 21 275 (parter)
                           -(014) 66 21 366 (II piętro)


Oddział Urologiczny między innymi wykonuje następujące zabiegi:

    * endoskopowe kruszenie kamieni w moczowodzie (URS) oraz pęcherzu moczowym,
    * optyczna bezoperacyjna diagnostyka chorób pęcherza, moczowodu oraz nerek,
    * elekroresekcja zmian w pęcherzu moczowym - guzy pęcherza moczowego (TURTB),
      operacje nietrzymania moczu,
    * rozszerzona przezotrzewnowa nefrektomia (usunięcie nerki) w przypadku raka nerki,
    * operacje prostaty:
      - usunięcie operacyjne gruczolaka stercza,
      - elekroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza (TURP),

Oddział współpracuje z Poradnią Urologiczną, która znajduje się w budynku szpitala. Pacjenci przyjmowani są przez wszystkie dni tygodnia.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 400
Dyżurka lekarska - (014) 66 21 401
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 408
Dyżurka pielęgniarska:     - (014) 66 21 405
Sekretariat     - (014) 66 21 407


W Oddziale Chorób Płuc diagnozujemy i leczymy większość schorzeń układu oddechowego. Zapewniamy postępowanie medyczne zgodnie ze standardami Ministra Zdrowia. Otaczamy naszych pacjentów miłą i profesjonalną opieką. Edukujemy pacjentów i ich opiekunów, jak postępować w schorzeniach przewlekłych oraz jak unikać narażeń powodujących rozwój chorób.
Wiemy, że schorzenia układu oddechowego są szczególnie uciążliwe, staramy się więc ograniczyć do minimum stres związany z pobytem pacjenta w szpitalu.

Wykonywane świadczenia zdrowotne:

   1. spirometria
   2. bronchoskopia
   3. inhalacje
   4. rehabilitacja oddechowa

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 488
Dyżurka lekarska     - (014) 66 21 496
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 499
Dyżurka pielęgniarska:     - (014) 66 21 497
Sekretariat     - (014) 66 21 498


Do Oddziału Dziecięcego przyjmujemy pacjentów od wieku noworodkowego do osiemnastego roku życia. Do opieki nad dzieckiem przyjmowani są rodzice. Nie ograniczamy odwiedzin, z wyjątkiem czasu ciszy nocnej tj 22,00- 6,00. Dzieciom w wieku szkolnym zapewniamy naukę w wydzielonej sali klasowej. W oddziale leczymy praktycznie wszystkie ostre i przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego. Przyjmowane są również dzieci do planowych badań na jednodniowe pobyty w ustalonym terminie. Konsultacje zapewniają specjaliści tutejszego SPZOZ i psycholog.

Wykonywane badania i zabiegi medyczne:
-diagnostyka nawracających chorób dróg oddechowych( w tym testy alergiczne), chorób przewodu pokarmowego( USG, gastroskopia, badania stolca, badania biochemiczne, badania immunologiczne krwi), układu moczowego ( urografia, cystouretrografia mikcyjna, USG, badanie moczu bakteriologicznie ), układu krążenia ( EKG, Holter EKG, Holter RR, Rtg, ECHO,próba wysiłkowa, test pochyleniowy)
-zaburzenia rozwoju i wzrastania, zaburzenia zachowania i inne.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 175
Dyżurka lekarska     - (014) 66 21 313
Dyżurka pielęgniarska I:
Dyżurka pielęgniarska II: -     (014) 66 21 308  (014) 66 21 306
Sekretariat     - tel./fax (014) 66 21 310
            
Telefon do pacjentów:     
(014) 68 63 127, 80 17 108, 80 17 106

Na Oddziale Noworodkowym zajmujemy się głownie noworodkami zdrowymi lub wykazującymi łagodne, przemijające zmiany chorobowe. Obecnie w oddziale prowadzone są przesiewowe badania słuchu.

Dzieci urodzone w stanie ciężkim, z nasilonymi stanami chorobowymi lub wadami rozwojowymi, po ustabilizowaniu się ich czynności życiowych są przekazywane karetką "RN" do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Kraków-Prokocim, do Kliniki Neonatologicznej C.M.U.J. Kraków lub do Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie w zależności od rodzaju schorzenia i miejsc, jakimi powyższe ośrodki dysponują.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

    * lekarze specjaliści z zakresu neonatologii
    * dyplomowany personel pielęgniarski z minimum 5-letnim stażem pracy w Oddziale Noworodkowym

Przy oddziale istnieje Poradnia Patologii Noworodka, do której kierowane są dzieci, które w okresie pobytu w oddziale wykazywały różne zaburzenia nie wymagające pobytu w oddziale, ale wymagające okresowej kontroli lekarskiej.

Ważne telefony:
Ordynator     -     (014) 66 21 188
Dyżurka lekarska     -     (014) 66 21 469
Pielęgniarka Oddziałowa     -     (014) 66 21 466
Dyżurka pielęgniarska:     -     (014) 66 21 470
Sekretariat     -     (014) 66 21 466

 Przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym funkcjonuje Szkoła Rodzenia, która spełnia ważną rolę edukacyjną w obszarze przygotowania do porodu, opieki nad noworodkiem i uczenia się rodzicielstwa. W Szkole odbywają się ćwiczenia fizyczne ( gimnastyczne, oddechowe i relaksacyjne) oraz wycieczki edukacyjne-zwiedzanie Traktu Porodowego- by przybliżyć miejsce porodu, a tym samym zminimalizować strach z nim związany. Panie Położne zapraszają przyszłe mamy oraz ojców do uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności przygotowując pary nie tylko do porodu, ale także do roli rodziców.

 Porody w pozycjach wertykalnych, porody rodzinne, zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia, systematycznie prowadzona profilaktyka i promocja zdrowia, pełny zakres operacji ginekologicznych i leczenia zachowawczego wraz z przypadkami patologii ciąży, poradnictwo laktacyjne.


W Oddziale działa również Zespół d/s Karmienia Piersią . W skład zespołu wchodzi dwóch Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych oraz trzech Liderów Grup Wsparcia. Wyszkolony personel pracując razem z pacjentkami pomaga rozwiązywać problemy laktacyjne.
Istnieje także Zespół d/s Profilaktyki Raka Piersi, który uczy kobiety samobadania oraz informuje pacjentki, jak należy postępować w przypadku wybadania zmian w gruczołach piersiowych nie tylko w Oddziale, ale także na terenie całego powiatu. Zespół ten od 2000 roku współpracuje ze wszystkimi Szkołami Ponadgimnazjalnymi- edukuje młodzież w zakresie profilaktyki raka piersi.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 460
Dyżurka lekarska - (014) 66 21 458
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 463
Dyżurka położnych:
trakt porodowy
ginekologia
położnictwo    
(014) 66 21 464
(014) 66 21 461
(014) 66 21 467
Sekretariat (014) 66 21 456


Na Oddziale Przewlekle Chorych obejmujemy specjalistyczną opieką pacjentów w wieku podeszłym: po udarach mózgu, po złamaniach kości, w chorobie Parkinsona, w chorobach stawów, poprawiając chorym sprawność ruchową. Zajmujemy się pielęgnacją i leczeniem miejscowych odleżyn i przewlekłych owrzodzeń. Prowadzimy farmakoterapię schorzeń przewlekłych.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

    * lekarze specjaliści
    * dyplomowany personel pielęgniarski
    * fizjoterapeuta

Wykonywane świadczenia zdrowotne:

    * rehabilitacja udarów mózgu,
    * leczenie miejscowe odleżyn i owrzodzeń,
    * leczenie farmakologiczne chorób przewlekłych,
    * leczenie fizykoterapią i kinezyterapią schorzeń układu ruchu,
    * opieka i terapia zajęciowa osób z otępieniami naczyniowymi i chorobą Alzheimera.

Ważne telefony:
Ordynator - (014) 66 21 198
Pielęgniarka Oddziałowa- (014) 66 21 385
Dyżurka pielęgniarska:     - (014) 66 21 383
Sekretariat     - (014) 66 21 389


Rehabliistacja
Ćwiczenia usprawniające odbywają się w dwóch salach kinezyterapii wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt między innymi:

    * komputerowo sterowane urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2,
    * platformę stabilometryczną TecnoBody ST 310
    * cykloergometry i bieżnię z oprogramowaniem do treningów interwałowych,
    * parapodia dynamiczne i statyczne,
    * elektryczne stoły i wózki pionizacyjne,
    * różnego typu ortezy do stabilizacji stawów kończyn górnych i dolnych.

Ponadto Oddział dysponuje aparatami do zabiegów:

    * krioterapii,
    * masażu uciskowego-pneumatycznego,
    * laseroterapii,
    * leczenia światłem spolaryzowanym,
    * elektrostymulacji.

Oddział posiada własną salę do hydroterapii wyposażoną w w wysokiej klasy wannę do hydromasażu oraz podnośnik umożliwiający korzystanie z zabiegów osobom leżącym.

Psycholodzy i logopedzi oddziałowi w pracy z pacjentami korzystają z nowoczesnego, komputerowego systemu RehaCom do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy oraz funkcji poznawczych.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna, o wysokich i wciąż podnoszonych kwalifikacjach:

1. Lekarze specjaliści w zakresie:

    * rehabilitacji medycznej
    * neurologii,
    * chorób wewnętrznych,
    * pulmonologii,

2. Zespół magistrów i techników fizjoterapii, w tym osoby z certyfikatami specjalistycznych metod stosowanych w rehabilitacji,
3. Terapeuta zajęciowy,
4. Logopeda,
5. Psycholog
6. Wykwalifikowany personel pielęgniarski w tym pielęgniarki z wykształceniem licencjackim oraz posiadające certyfikaty ukończenia wielu kursów specjalistycznych.

Oddział Rehabilitacji prowadzi kompleksową rehabilitację osób z następującymi schorzeniami:

    * z uszkodzeniami i schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
    * po złożonych urazach narządu ruchu
    * ze schorzeniami reumatoidalnymi oraz
    * ze zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu
    * innymi wymagającymi kompleksowej rehabilitacji.

Zamierzone cele rehabilitacyjne osiągamy poprzez zabiegi rehabilitacyjne:

kinezyterapia:

    * indywidualne dobrane do pacjenta ćwiczenia usprawniające
    * nowoczesne metody reedukacji nerwowo mięśniowej
    * mobilizacje stawów
    * pionizacja i nauka chodzenia
    * inne niezbędne ćwiczenia

fizykoterapia:

    * elektroterapia
    * światłolecznictwo
    * laseroterapia
    * ciepłolecznictwo
    * krioterapia miejscowa
    * magnetoterapia
    * terapia ultradźwiękami
    * hydroterapia
    * masaż leczniczy

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz stosowane przez nas sprawdzone techniki i metody leczenia usprawniającego, zapewniają szybkie odzyskanie sprawności ruchowej, a w wielu przypadkach powrót do pracy zawodowej.

Przy Oddziale Rehabilitacji działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja". Informacje o Stowarzyszeniu.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 410
Dyżurka lekarska - (014) 66 21 411
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 412
Dyżurka pielęgniarska:     - (014) 66 21 414
Sekretariat     - (014) 66 21 415

 Oddział Urologiczny między innymi wykonuje następujące zabiegi:

    * endoskopowe kruszenie kamieni w moczowodzie (URS) oraz pęcherzu moczowym,
    * optyczna bezoperacyjna diagnostyka chorób pęcherza, moczowodu oraz nerek,
    * elekroresekcja zmian w pęcherzu moczowym - guzy pęcherza moczowego (TURTB),
      operacje nietrzymania moczu,
    * rozszerzona przezotrzewnowa nefrektomia (usunięcie nerki) w przypadku raka nerki,
    * operacje prostaty:
      - usunięcie operacyjne gruczolaka stercza,
      - elekroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza (TURP),

Oddział współpracuje z Poradnią Urologiczną, która znajduje się w budynku szpitala. Pacjenci przyjmowani są przez wszystkie dni tygodnia.

Ważne telefony:
Ordynator     -     (014) 66 21 400
Dyżurka lekarska     -     (014) 66 21 401
Pielęgniarka Oddziałowa     -     (014) 66 21 408
Dyżurka pielęgniarska:     -     (014) 66 21 405
Sekretariat     -     (014) 66 21 407

W Oddziale Chorób Wewnętrznych wykonywany jest szeroki zakres badań i zabiegów:

    * kardiologicznych:
      - echo serca
      - próby wysiłkowe
      - 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera
      - 24 godzinne monitoeownaie ciśnienia tetniczego krwi metodą Hotera
      - stymulacja przezzprzełykowa i wewnątrzsercowa
      - kardiowersja

    * gastrologicznych:
      - gastroskopia
      - rektoskopia
      - kolonoskopia
      - wlew z podwójnym kontrastem
      - USG

Pacjenci mają zapewniony szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacje psychologa oraz szeregu innych specjalistów. Dla chorych na cukrzycę prowadzone są indywidualne programy edukacyjne.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

    * lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii,
    * dyplomowany personel pielęgniarski.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez całą dobę.

Przy Oddziale Chorób Wewnętrznych działa Poradnia Chorób Wewnetrznych umożliwiająca kontynuację leczenia po wyjściu chorego ze szpitala.

Ważne telefony:
Ordynator     - (014) 66 21 352
Dyżurka lekarska     - (014) 66 21 354 i 66 21 356
Pielęgniarka Oddziałowa - (014) 66 21 358
Dyżurka pielęgniarska:     -
- (014) 66 21 362 (strona żeńska)
  (014) 66 21 364 (strona męska)
Sekretariat - (014) 66 21 360
Odcinek Intensywnej Opieki     
- (014) 66 21 275 (parter)
(014) 66 21 366 (II piętro)

 Pracą Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci kierować będzie lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej. W zespole terapeutycznym oprócz lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej pracować będą mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr logopedii, mgr pedagogiki specjalnej oraz fizjoterapeuci posiadający certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Do tego Ośrodka dzieci będą kierować lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
a)neonatologicznej;
b)rehabilitacyjnej;
c)ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
d)neurologicznej;
e)reumatologicznej;
f)chirurgii dziecięcej.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmować będzie w szczególności:
a)poradę lekarską;
b)świadczenia z zakresu psychologii;
c)świadczenia z zakresu logopedii;
d)zabiegi z zakresu fizykoterapii;
e)indywidualne zajęcia z pacjentem, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (m. in. kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego itp.);
f)zajęcia grupowe.


Tą formą rehabilitacji objęte będą w sposób szczególny dzieci i młodzież:
a)z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
b)z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
c)z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
d)z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
e)z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
f)z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
g)z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
h)z zaburzeniami integracji sensorycznej;
i)z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
j)z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci wynosić będzie do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia. Po zakończeniu rehabilitacji, lekarz prowadzący oceniać będzie skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej pacjenta.


PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
    

Kierownik Poradni Alergologicznej
Lek. med.- specjalista z zakresu pediatrii i specjalista alergolog
    
Lekarze przyjmujący w poradni
- specjalista z zakresu pediatrii, chorób płuc dzieci, i alergologii
    
Poradnia Alergiczna dla Dzieci jest specjalistyczną poradnią zatrudniającą lekarzy specjalistów (alergolog, pulmunolog), oferującą szeroki zakres porad i badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy.

Godziny przyjęć poradni

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty.

Zakres wykonywanych badań:

    * specjalistyczne porady lekarskie,
    * testy skórne wziewne i pokarmowe,
    * spirometria i kompleksowe badanie czynności płuc,
    * badanie poziomu chlorów w pocie,
    * poziom eozynofili w wymazie ze śluzówek,
    * kompleksowe badanie poziomu JgE całkowitych i specyficznych,
    * diagnostyka różnicowa alergii pokarmowych (celiakia).

Ważne telefony:

    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 168
    * Rejestracja - (014) 66 21 168

czynna codziennie 700-1800


PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
    
Kierownik Poradni Alergologicznej
- specjalista alergolog
    

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Poradnia jest zlokalizowana w pomieszczeniach Poradni Logopedycznej i Gabinecie Zabiegowym POZ na I p. Przychodni Rejonowej w Brzesku. Rejestracja pacjentów w Rejestracji Ogólnej na parterze.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 357


PORADNIA CHIRURGICZNA
    

Kierownik Poradni Chirurgicznej
- specjalista chirurg
    
Lekarze przyjmujący w poradni (rotacyjnie 7.00-14.35)
lek. - specjalista chirurgii ogólnej
lek.- specjalista chirurgii ogólnej     

W Poradni przyjmują również lekarze z Oddziału Chirurgicznego.
Zatrudnione są 4 doświadczone dyplomowane pielęgniarki.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Rejestracja jest czynna w godzinach pracy Poradni.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna - nr tel. (014) 66 21 390

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci są przyjmowani w dniu zgłoszenia.

Poradnia posiada własną rejestrację, dwie sale zabiegowe, gipsownię.

Ma pełny dostęp do:

    * pracowni rtg (zdjęcia rtg są wykonywane w dniu porady),
    * pracowni analitycznej,
    * pracowni bakteriologicznej,
    * pracowni USG,
    * pracowni endoskopowej (gatroskopia, rektoskopia).

Ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgicznym oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

W Poradni Chirurgicznej:

    * udzielane są porady i konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej,
    * wykonywane są zabiegi ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym,
    * nastawianie złamań,
    * zakładanie i usuwanie opatrunków gipsowych,
    * zaopatrywanie ran (szycie),
    * zmiany opatrunków.

Ważne telefony:
* Rejestracja - (014) 66 21 390

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
Kierownik Poradni
lek. - specjalista chirurgii dzieciecej
    
Godziny przyjęć poradni - pobierz.
Poradnia jest zlokalizowana w pomieszczeniach Poradni Chirurgicznej na II piętrze.
Ważne telefony:
* Rejestracja - (014) 66 21 390


PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
    

Kierownik Poradni Chorób Płuc Dla Dzieci i Młodzieży
Lek. med. - specjalista z zakresu pediatrii, chorób płuc dzieci i alergologii
    

W Poradni zatrudniony jest lekarz z II stopniem specjalizacji z zakresu pediatrii, chorób płuc dzieci i alergologii.
    
Poradnia prowadzi rejestrację pacjentów na bieżąco (w godzinach pracy poradni). Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Zakres porad pulmonologicznych obejmuje:

    * wywiad,
    * badanie fizykalne,
    * wykonanie i ocena badań labolatoryjnych - czynnościowych,
    * testów skórnych i badań radiologicznych,
    * postawienie diagnozy,
    * ustalenie rodzaju leczenia,
    * edukacja chorego, zalecenia i farmakoterapia,
    * zlecenie konsultacji specjalistycznych.

Poradnia współpracuje ze specjalistami następujących dziedzin medycznych:

    * medycyna rodzinna,
    * laryngologia,
    * pediatria,
    * dermatologia,
    * alergologia,
    * okulistyka,
    * gastroenterologia,
    * immunologia kliniczna,
    * psychologia.

Dostępne procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach porady pulmonologicznej:

    * testy skórne,
    * badanie czynnościowe układu oddechowego,
    * badanie poziomu całkowitego i swoistego IgE,
    * badanie cytologiczne, immunoterapia swoista.

Ważne telefony:

    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 164 lub (014) 66 21 000 wew. 302, 313

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
/poza kontraktem z NFZ/

Poradnia przyjmuje pacjentów po leczeniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych, pacjentów ze skierowaniami z Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w przypadkach nagłych wszystkich pacjentów bez skierowań.

Ważne telefony:

    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 256

PORADNIA CUKRZYCOWA
    

Kierownik Poradni Cukrzycowej
Lek. med.- specjalista daibetolog, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
    

W Poradni przyjmują również lekarze:
Lek. med.- specjalista chorób wewnętrznych     

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem 66 21 357.

W poradni Cukrzycowej udzielane są porady specjalistyczne, lekarskie.

Na pełnym etacie zatrudniona jest pielęgniarka edukacyjna.

W poradni realizowany jest program edukacji pacjentów dotyczący:

    * diety,
    * stylu życia,
    * posługiwania się glukometrem, wstrzykiwaczem.

Można również nabyć bezpłatnie materiały edukacyjne (broszury, ulotki, książki) dotyczące cukrzycy oraz można zbadać poziom cukru, cholesterolu.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca lekarz lub pielęgniarka uczestniczy w Spotkaniach Powiatowego Koła Diabetologicznego w Brzesku, gdzie także realizowny jest program edukacji i oświaty zdrowotnej.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 357PORADNIA DERMATOLOGICZNA
    

Kierownik Poradni Dermatologicznej
Lek. med.- specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii
    

W naszej poradni pracuje lekarze z II stopniem specjalizacji z zakresu chorób skóry i wenrologii oraz starsze pielęgniarki dyplomowane.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

W Poradni Dermatologicznej, pacjenci przyjmowani są w dniu zgłaszania bez konieczności posiadania skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty oraz bez wcześniejszego ustalania terminu wizyty.

Poradnia Dermatologiczna jest wyposażona w sprzęt:

. DERMATOSKOP - urządzenie umożliwiające diagnostykę zmian barwnikowych, czerniaka oraz niebarwnikowych nowotworów skóry.

. KRYO PEN - urządzenie do leczenia metodą Krioterapii ( temp. ok. -890 ) zmian skórnych takich jak: brodawki, włókniako-brodawki, naczyniaki, brodawki starcze, ziarniaki i inne.
Jest to metoda leczenia niebolesna lub prawie bezbolesna, przyjazna dla pacjenta, co sprawia, że jest odpowiednia również dl dzieci.

. LAMPA DO FOTOTERAPII - przeznaczonym do przeprowadzania zabiegów leczenia wielu schorzeń dermatologicznych np. : łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, bielactwa, obejmujących nawet duże powierzchnie skóry z wykorzystaniem wiązki promieniowania UVB 311mn. (WZ-UVB).

Na wyposażeniu poradni znajduje się również aparat do elektrokoagulacji, dzięki któremu można koagulować (niszczyć), wycinać drobne patologiczne zmiany skórne typu brodawek, włókniaków, naczyniaków i ziarniaków.

Możność wykonania pełnej diagnostyki laboratoryjno-mikrobiologicznej w tym samym budynku, w którym mieści się Poradnia Dermatologiczna, jest również dużym atutem i komfortem diagnostyki dla pacjenta.

Jednorazowe świadczenie medyczne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obejmuje:

    * zebranie wywiadu,
    * badanie kliniczne,
    * ocenę wykonywanych badań dodatkowych,
    * ustalenie planu dalszej diagnostyki,
    * postawienie proponowanego rozpoznania,
    * ustalenie planu leczenia,
    * przepisanie leków,
    * zlecenie niektórych badań laboratoryjnych,
    * pobranie posiewu,
    * zlecenie konsultacji innego specjalisty,
    * możliwość wykonywania drobnych zabiegów metodą elektrokoagulacji,
    * porada z diagnostyką specjalistyczną i konsultacjami w przypadku chorób wenerycznych,
    * dokonywanie wpisu do dokumentacji medycznej.

Ważne telefony:

    * Kierownik poradni - (014) 66 21 394
    * Rejestracja - (014) 66 21 398 lub (014) 66 21 180


PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
    

Kierownik Poradni Endokrynologicznej
Lek. med.- specjalista daibetolog, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
    

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem 66 21 357.

W Szpitalu w Pracowni Ultrasonograficznej wykonywane są badania USG tarczycy.

Raz w tygodniu we wtorki wykonuje się biopsję tarczycy.

Wszystkie badania hormonalne można wykonać w Zakładzie Analityki Medycznej naszego Zespołu.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 357
    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 344


PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
    

Kierownik Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Lek. med. Włodzimierz Wisłocki - specjalista ginekolog-położnik
    

    

Lekarze przyjmujący w poradni
Lek. med.- ginekolog-położnik
Lek. med.- specjalista ginekolog-położnik
Lek. med.- ginekolog-położnik
Lek. med.- ginekolog-położnik
Lek. med.- specjalista ginekolog-położnik
Lek. med.- ginekolog-położnik
Dr n. med.- specjalista ginekolog-położnik
    

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza znajduje się na IV piętrze w budynku Szpitala Powiatowego w Brzesku - dojazd wygodny - winda oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Dębnie (poradnia w Dębnie jest czynna raz w tygodniu, przyjmuje lek. med. Wieńczysław Kamiński).

Pracuje w niej 9 lekarzy - wszyscy są specjalistami z dziedziny położnictwa i ginekologii w tym:

    * 5 lekarzy posiada II stopień specjalizacji,
    * 4 lekarzy posiada I stopień specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii.

W Poradni Ginekologiczno - Położniczej zatrudnione są:

    * 2 położne

Poradnia jest czynna w godzinach dopołudniowych 5 razy w tygodniu i w godzinach popołudniowych 4 razy w tygodniu.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

W 2002 roku w poradni przyjęto 9566 pacjentki w tym 2654 ciężarnych.

Przy poradni  działa Szkoła Rodzenia, która jest prowadzona przez lekarzy i położne pracujące w poradni, a także lekarzy pediatrów z Oddziału Noworodkowego. Obserwuje się wzrastające zainteresowanie wśród społeczeństwa działalnością tej instytucji, oraz rosnącą z roku na rok liczbą uczestniczek kursu dla przyszłych matek.

Poradnia organizuje szkolenia dla pacjentek dotyczące badań profilaktycznych z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym sutka i szyjki macicy. Dzięki tej działalności oraz dzięki bliskiemu położeniu Poradni K - Zakładu Rtg(II piętro budynku szpitala) i Pracowni Cytologicznej - obok Poradni K istnieje możliwość praktycznie bezproblemowego wykonania badania mammograficznego oraz USG piersi i narządu rodnego, a także rozmazu cytologicznego. W roku 2001 wykonano 1500 badań cytologicznych i liczba ta rośnie.

W Poradni Ginekologiczno - Położniczej swoją siedzibę mają również położne środowiskowe. Są to 3 położne po ukończonym kursie "Położne Środowiskowo - Rodzinne". Opieką domową obejmują: w każdym okresie życia, noworodka oraz całą rodzinę.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 452

 PORADNIA KARDIOLOGICZNA
    

Kierownik Poradni Kardiologicznej
lek. med. Iwona Keller-Konopka - specjalista kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych
    

    Lekarze
Lek. med. Wiesław Banaś - specjalista chorób wewnętrznych     

Poradnia mieści się w budynku Przychodni Rejonowej na parterze w Brzesku, ul. Kościuszki 68.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Diagnostyka i leczenie:

    * choroby niedokrwiennej serca,
    * choroby nadciśnieniowej,
    * niewydolności krążenia,
    * zaburzenia rytmu serca.

Rejestracja telefoniczna pod numerem 66 21 357.

Do Poradni jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 357

PORADNIA LECZENIA BÓLU
    

Kierownik Poradni Leczenia Bólu
Lek. med.
    
Poradnia jest zlokalizowana na parterze (obok Poradni Urologicznej).

W Poradni znaleźć pomoc mogą pacjenci z ostrymi i przewlekłymi zespołami bólowymi. Głównie zajmujemy się opieką nad chorymi nowotworowymi. Także w chorobie nowotworowej można żyć bez bólu i innych dokuczliwych objawów!

Poradnia nasza jako jedyna poradnia specjalistyczna wykonuje wizyty w domu pacjenta. Chorych do nas może skierować każdy lekarz lub rodzina chorego. Kiedy pacjent trafia do nas po raz pierwszy powinien mieć ze sobą pełną dokumentację z poprzedniego leczenia - to znacznie ułatwia dalsze postępowanie.

Nigdy nie mówimy, że już nic nie da się zrobić

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 321, (014) 66 21 192
    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 485PORADNIA LOGOPEDYCZNA
    

Logopeda
    
Poradnia mieści się w budynku SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, III piętro, obok Oddziału Rehabilitacji.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

W Poradni Logopedycznej odbywają się nieodpłatnie:

    * konsultacje
    * badanie
    * porady
    * terapia mowy

dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących przypadkach:

    * opóźniony rozwój mowy,
    * wady artykulacyjne (brak, zamiana, deformacja głosek np. bełkot, seplenienie, reranie itp.),
    * jąkanie, nierówne tempo mowy, emocjonowana niepłynność,
    * brak mowy lub jej zaburzenia w chorobach mózgu (w mózgowym porażeniu dziecięcym, udarze, parkinsoniźmie, demencji itp. np. afazja, dyzartria . ),
    * inne.

Obowiązuje rejestracja z wyprzedzeniem.

Rejestracja telefoniczna pod numerem 66 21 420.

Do Poradni jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego lub specjalisty posiadającego aktualną umowę z NFZ).

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 420PORADNIA MEDYCYNY PRACY
/poza kontraktem z NFZ/
    

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
lek. med. \\- specjalista medycyny przemysłowej, lekarz medycyny pracy
    

    W poradni przyjmuje również:
Lek. med.- specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych     

Poradnia mieści się w budynku SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, I piętro.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Wykonywane świadczenia

    * badania uczniów w ramach umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie
    * badania okresowe pracowników w ramach umów z zakładmi pracy
    * badania okresowe pracowników indywidualne, poza umowami jw. (koszt badania ponosi pracownik)

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 357

PORADNIA P/GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
    

Kierownik Poradni P/Gruźliczej i Chorób Płuc
Lek. med.- specjalista z zakresu chorób płuc
    
Poradnia P/Gruźlicza i Chorób Płuc znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego przy ulicy Kościuszki 33.

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

W Poradni diagnozujemy i leczymy schorzenia układu oddechowego. Zapewniamy postępowanie medyczne zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia.

Świadczenia udzielamy na bieżąco.

Poradnia posiada również gabinet zabiegowy, gdzie wśród zleconych zabiegów wykonujemy również inhalacje.

Ważne telefony:

   * Poradnia P/Gruźlicy i Chorób Płuc - (014) 66 21 196PORADNIA REUMATOLOGICZNA
    

Kierownik Poradni Reumatologicznej
dr n. med.  specjalista reumatolog, internista
    
W Poradni przyjmują również lekarze:
dr n. med.- specjalista reumatolog i chorób wewnętrznych
lek. med.- specjalista reumatolog i medycyny rodzinnej     

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Rejestracja jest czynna codziennie:

poniedziałek 700 - 1700

czwartek 700 - 1630

wtorek, środa, piątek 700 - 1900

Możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem 66 21 380.

Do Poradni jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Poradnia posiada własną rejestrację i gabinet zabiegowy, gdzie można również wykonać zlecone iniekcje domięśniowe i dożylne, pomiar RR.

Poradnia ma pełny dostęp do:

    * pracowni RTG (zdjęcia RTG są wykonywane na poczekaniu),
    * pracowni analitycznej,
    * pracowni bakteriologii,
    * pracowni USG,
    * pracowni endoskopowej (gastroskopia, rektoskopia).

Poradnia współpracuje z:

    * Poradnią K,
    * Poradnią Pulmonologiczną,
    * Poradnią Reumatologiczną,
    * Poradnią Diabetologiczną,
    * Poradnią Zdrowia Psychicznego,
    * Poradnią Dermatologiczną,
    * Poradnią Laryngologczną.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 380
    * Gabinet dr , lek. - (014) 66 21 384
    * Gabinet lek. - (014) 66 21 382 , (014) 66 21 384PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA
    

Kierownik
Lek. med. - specjalista traumatologii i ortopedii
    

    W poradni przyjmują również:
Lek. med.- specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda     

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Rejestracja do Poradni jest czynna codziennie:

od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1330

Możliwa jest rejestracja telefoniczna - nr tel. (014) 66 21 390

Do Poradni są wymagane skierowania od lekarza rodzinnego i należy rejestrować się wcześniej.

Lekarze Poradni udzielają porad i konsultacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 390


PORADNIA UROLOGICZNA
    

Kierownik Poradni Urologicznej
Lek. med.- chirurg, specjalista z zakresu urologii
    
Lekarze poradni
Lek. med. - chirurg, specjalista z zakresu urologii
Lek. med.- chirurg, specjalista z zakresu urologii
Lek.- specjalista urolog, chirurg
    

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

W Poradni Urologicznej konsultujemy i udzielamy porad w zakresie:

    * chorób układu moczowego u kobiet, mężczyzn i dzieci,
    * kamicy układu moczowego,
    * przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn,
    * nieotrzymania moczu u dzieci i dorosłych.

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 321
    * Gabinet lekarski - (014) 66 21 340PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
    

Kierownik
Lek. med.- specjalista z zakresu psychiatrii
    

W Poradni przyjmują również lekarze:
Lek. med.- specjalista psychiatra
Lek. med. - specjalista psychiatra
mgr - psycholog
mgr - psycholog
mgr- psycholog     

Godziny przyjęć poradni - pobierz.

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie:

    * chorób psychicznych,
    * nerwic,
    * uzależnień.

Działa również Poradnia Psychologiczna, do której są wymagane skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do obu poradni istnieje jedna rejestracja, która odbywa się telefonicznie lub osobiście.

Telefon do rejestracji - 66 21 392

Ważne telefony:

    * Rejestracja - (014) 66 21 392

 

Tagi

Mapa

Lokalizacja jednostki nie została zaktualizowana

Cennik usług

Cennik usług medycznych znajduje się pod adresem: http://www.spzoz-brzesko.pl/informacje-dla-pacjentow/cenniki-uslug-medycznych/
Cennik usług medycznych znajduje się pod adresem: http://www.spzoz-brzesko.pl/informacje-dla-pacjentow/cenniki-uslug-medycznych/